Contact Us







Addresses

SHANGHAI HEADQUARTERS

13C Zhao Feng Building,
369 Jiangsu Road, Changning District,
Shanghai, 200050, China
Tel: +86 21 52396428
Fax: +86 21 52396429

HEALTH VISION MEDICINE (NANJING) COMPANY LIMITED.

No. 24 Feiying Road, Economic Development Zone,
Bingjiang Jiangning District, Nanjing,
Jiangsu Province, 210002, China
Tel: +86 25 84950651
Fax: +86 25 84950652

BEIJING BRANCH

Room 1808 Times Sailing Building area 1,
15 Majiapu West Road, Fengtai District,
Beijing, 100052, China
Tel: +86 10 63108845
Fax: +86 10 63106506

GUANGZHOU BRANCH

801-802 HuiLong Building,
54-56 Zhongshan Er Road, Guangzhou,
Guangdong Province, 510080, China
Tel: +86 20 87313280
Fax: +86 20 87313708

HONG KONG BRANCH

Unit 1601-1602 Tower A Manulife Financial Centre,
223-231 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 25167996
Fax: +852 25790368